Otvaranje: 16. april 2024, Jugoslovenska kinoteka, Uzun Mirkova 1, Beograd
Autori izložbe i kataloga: Slobodan Mandić, Snežana Lazić, Dragana Mitrašinović
Glavni i odgovorni urednik: Mr Dragan Gačić
Recenzenti: Vladimir Dulović, prof. dr Radina Vučetić
Prevod na engleski jezik: Tijana Kovčić
Lektura: mr Nataša Nikolić
Likovno-grafičko rešenje izložbenih panoa i kataloga: Zorica Smilović
Izložbu otvara: Aleksandar Erdeljanović, upravnik Arhiva Jugoslovenske kinoteke

Završetak Prvog svetskog rata i proglašenje Beograda prestonicom nove jugoslovenske države 31. decembra 1918. godine najavili su novi, veoma dinamičan period u razvoju grada. Nastupa vreme obnove, demografskog, privrednog i kulturnog uspona. Dvadesetih godina XX veka Beograd doživljava veliki populacioni rast i postaje središte i najdinamičnija urbana celina nove države.

Izložba Beograd: dvadesete godine dvadesetog veka priređuje se u nameri da se na prijemčiv način omogući bolje sećanje i upoznavanje sa Beogradom od pre jednog stoleća, vremena u kojem su postavljeni temelji velegradskom izgledu i atmosferi našeg glavnog grada. Za sagledavanje što potpunije slike o razvoju i životu Beograda u jednoj od ključnih decenija u njegovom razvoju, u prvom redu je korišćena bogata građa Istorijskog arhiva Beograda: pisma, ugovori, različita dokumenta, arhitektonski nacrti, fotografije, crteži, mape, proglasi itd. Prezentovani materijal odabran je iz tridesetak arhivskih fondova i zbirki i nudi uvid u raznolike teme: od pulsiranja političkih događaja, održavanja lokalnih izbora i uređenja grada, preko urbanizacije, umetničkih i kulturnih manifestacija, razvoja industrije, privrede, zdravstva, saobraćaja, školstva, sporta i turizma, pa sve do uvida u socijalne prilike i svakodnevni život stanovništva. U odabiru arhivske građe primat je dat novootkrivenim ili manje poznatim dokumentima ili fotografijama.

Sav materijal je prikazan na 34 izložbena panoa, a izložbu prati i bogato ilustrovani katalog.

Izložba se može pogledati u glavnom holu Jugoslovenske kinoteke (Uzun Mirkova 1) od 16. do 22. aprila 2024, od 10 do 20h.

Plakat izložbe
 
Fotografije sa otvaranja
 

 
 
 
 
 
 
U holu Arhiva Beograda u toku marta meseca 2024. možete pogledati prigodnu postavku inspirisanu životom znamenitih Beograđanki
 
Moj san je najzad ostvaren i ja sam letela...


 
Autori: Tijana Kovčić, Jelena Nikolić, Jelena Jovanović
Likovno-grafičko rešenje: Aleksandar Lazović
Štampa zidnog plakata i pratećeg ilustrativnog materijala: Zlamen
 
 
Марија Мага Магазиновић  marija 1 copy  ksenija 1 copy
 danica 1 copy  milunka 1 copy zanka 1 copy
     
 Преузмите пдф верзију (2.6 mb)    
     
     
 
 
Otvaranje: 1. februar 2022, Ruski centar za nauku i kulturu „Ruski dom"
Autori izložbe i kataloga: Prof. dr Aleksej Timofejev, dr Milana Živanović, Slobodan Mandić
Glavni i odgovorni urednik: Mr Dragan Gačić
Recenzenti: Aleksej Arsenjev, prof. dr Irina Antanasijević, dr Goran Miloradović
Prevod na ruski jezik: Dr Aleksandr A. Silkin
Stručni saradnik: Mirjana Obradović
Lektura: mr Nataša Nikolić
Кorektura: Marko Perić
Likovno-grafičko rešenje izložbenih panoa i kataloga: Zorica Smilović
Izložbu otvorio: Goran Vesić, pomoćnik gradonačelnika
 
Nakon revolucionarnih prevrata i okončanja ruskog Građanskog rata 1920/1921. godine, došlo je do izgona ogromnog broja ljudi iz Rusije. Кraljevina SHS/Jugoslavija bila je država u kojoj su ruske izbeglice stekle najveći stepen državne podrške, društvene integrisanosti i javnog priznanja. U samom Beogradu je pribežište pronašlo veliki broj ruskih izbeglica (oko 10.000 krajem 20-ih godina XX veka, kada je Beograd imao 239.000 stanovnika). Tokom 1920. godine je formirana „Državna komisije za smeštaj i prijem ruskih izbeglica", potom je osnovana i Prva rusko-srpska gimnazija, a krajem godine je usledio prijem novog talasa izbeglica nakon sloma ruske armije generala Vrangela.
 
Zahvaljujući sistematskom istraživanju fondova i zbirki u Istorijskom arhivu Beograda, došlo se do brojnih svedočanstava o postojanju ruske emigrantske zajednice, koja je ostavila značajan trag u raznim aspektima društvene stvarnosti Beograda, njegovoj istoriji, arhitekturi, kulturi, pa i u samom razvoju glavnog grada. Odabrana arhivska građa je takođe dopunjena pojedinim dokumentima i delovima arhivskog blaga i iz drugih ustanova kulture iz Beograda (Državni arhiv Srbije, Narodna biblioteka Srbije, Muzej grada Beograda, Arhiv Jugoslavije, Vojni Arhiv) zahvaljujući čemu smo dobili celovitu i preglednu sliku ruske emigracije.
Prezentovani materijal je prikazan na 32 izložbena panoa i u dve vitrine. Izložbu prati bogato ilustrovani katalog.

Izložba se može pogledati od 1. do 16. februara 2022, radnim danima od 10 do 20h i subotom od 10 do 14h.
 
 
 
 
Video sa otvaranja: YouTube logo full color
 
Preuzmite katalog i izložbu u elektronskom obliku:

Katalog, 15 MB 06.jpg
Izložba, 41 MB izlozba rusi pano
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otvaranje: 21. decembar 2022, Etnografski muzej u Beogradu
Autori izložbe i kataloga: Snežana Lazić, Jelena Mitrović Кocev
Glavni i odgovorni urednik: Slobodan Mandić
Recenzent: Dr Vanja Panić
Stručni saradnik: Dejan Radovanović
Lektura: mr Nataša Nikolić
Likovno-grafičko rešenje izložbenih panoa i kataloga: Zorica Smilović
Izložbu otvorio: Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi Republike Srbije
 
Izložba Arhitektonska kultura međuratnog Beograda, autorki Snežane Lazić i Jelene Mitrović Кocev, svečano je otvorena u sredu 21. decembra 2022. godine u izložbenoj sali Etnografskog muzeja u Beogradu.
Tehnička dokumentacija, kao deo fonda Opštine grada Beograda, jedan je od podfondova po kojima je Istorijski arhiv Beograda prepoznatljiv u kulturnoj i stručnoj javnosti, kao i među građanima koji u velikom broju i svakodnevno koriste ovu arhivsku građu radi ostvarivanja svojih praktičnih potreba. Više od 70 000 predmeta projektne dokumentacije Beograda za period od 1920-1970. godine čuva se u depou prestoničkog arhiva, od čega preko 16 000 predmeta datira iz perioda između dva svetska rata. Arhitektonski odsek Tehničke direkcije predstavljao je glavno regulaciono telo nadležno za zakonski uređenu izgradnju i javnih i privatnih zgrada Beograda, tako da njegov istorijat i rad verno oslikavaju arhitektonski, urbanistički i kulturni razvoj gradskog tkiva ispričan arhivskim dokumentima, planovima i fotografijama.
 
Od ratom razorene varoši Beograd je stasavao u modernu evropsku prestonicu. Tridesetih godina prošlog veka Beograd dobija nova naselja, poslovno-finansijski centar sa modernim palatama, sajamski kompleks na levoj obali Save, aerodrom, drumsku i administrativnu vezu sa susednim gradom Zemunom, a u pogledu stila konačno se priklanja postulatima evropske moderne arhitekture. Uporedo radilo se na izradi građevinskih zakona i propisa, generalnog plana grada i planskog projektovanja novih naselja, profesionalizaciji i usavršavanju arhitektonske struke – jednom rečju, uvođenju reda u oblikovanje modernog Beograda. Trideset izložbenih panoa, uz prateći materijal u vitrinama, razvrstani su u dve velike celine – rad opštinskih arhitekata i njihovih kolega iz privatne prakse.
 
Cilj izložbe i pratećeg bogato ilustrovanog kataloga je da ukaže na značaj fonda Tehničke direkcije Opštine grada Beograda i na neiscrpne izvore i teme istraživanja arhitektonskih dokumanata pohranjenih u depou Istorijskog arhiva Beograda.
 
Izložbu Arhitektonska kultura međuratnog Beograda je bilo moguće pogledati u izložbenoj sali Etnografskog muzeja u Beogradu od 21. decembra 2022. i tokom januara 2023. godine.

 

 
Video sa otvaranja  YouTube logo full color

 
 

 
 
 
Autori izložbe i publikacije: Jelena Jovanović, Tijana Кovčić, Jelena Nikolić
Likovno-grafičko rešenje: Aleksandar Lazović
Tehnička podrška: Bojan Кocev
Štampa: Zlamen
 
Izdavač publikacije: Istorijski arhiv Beograda
Za izdavača: Mr Dragan Gačić
 
Avgusta 2021. navršilo se 100 godina od smrti kralja Petra Кarađorđevića. Tim povodom Istorijski arhiv Beograda priredio je u ulaznom holu prigodnu izložbenu postavku i publikaciju u kojoj su predstavljeni značajni događaji iz života jednog od najvoljenijih srpskih vladara.

Život i vladavina Petra Кarađorđevića obeleženi su suparništvom dve dinastije i njenim krvavim raspletom, epohom stradanja i velikih podviga Srbije u Velikom ratu, demokratizacijom i privrednim napretkom Кraljevine Srbije i stvaranjem Кraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

U okviru izložbene postavke posetioci će biti u mogućnosti da se upoznaju i sa sadržajem kraljevog testamenta koji se čuva u Arhivu Beograda.

Preuzmite publikaciju