Пројектна документација

П. За које објекте Архив поседује пројектну документацију?
О. Архив поседује само пројектну документацију објеката у Београду.

П. Како извршити увид у пројектну документацију?
О. Можете доћи у Писарницу Архива било ког радног дана између 8 и 13 часова, предати захтев и  биће Вам заказан термин за увид у пројекат и фотокопирање. Потребно је да знате минимум потребних података (адресу,  време изградње, инвеститора итд.) Није Вам потребно никакво овлашћење, сви пројекти су доступни свима.

П. Да ли Архив поседује и пројектну документацију објеката који су под заштитом Завода за заштиту споменика културе?
О. Да, поседујемо и пројектну документацију таквих објеката.

П. Да ли се приликом предаје захтева за проналажење одређене техничке документације плаћа нека накнада, или тек када пројектну документацију пронађете и дате је на увид па се станови да је то оно што је тражено?
О. Накнада се не плаћа при предаји захтева већ тек по извршеном увиду у техничку документацију.

П. За које објекте са општине Чукарица Архив поседује пројектну документацију?
О. Архив поседује пројектну документацију ГО Чукарица  до 1970. године. 

 Радни стаж и лд

П. За које фирме Архив поседује документацију?
О. Историјски архив Београда поседује документацију само оних фирми које су отишле у стечај или ликвидацију и немају правног наследника. Документацију "живих" фирми немамо.

П. Како да поднесем захтев за повезивање радног стажа?
О. Потребно је да додете у Архив и поднесете писмени захтев (на обрасцу који ћете овде добити) и уз њега приложите фотокопију радне књижице са листингом из ПИО-а. Одговор се чека 15 -20 дана. Захтев можете послати постом или предати лично, у периоду од 7.30 - 13.00 часова.

П. Да ли се захтев за радни стаж мора поднети лично или могу ја да га предам за свог оца?
О. Ваш отац, или Ви уместо њега, можете поднети захтев  Архиву за уверење на основу М4 обрасца, а захтеву је потребно придружити фотокопију радне књижице и листинг из ПИО-а.

П. Зашто се подаци из моје радне књижице не слажу са подацима које поседује ПИО фонд?
О. Зашто се подаци у Вашој радној књижици не слажу са подацима које поседује ПИО, Историјски архив Београда заиста не може да зна. Оно што ми можемо и једино смемо да урадимо, јесте да једноставно копирамо оно што од документације предузећа у ком сте радили поседујемо и ту оверену копију Вам пошаљемо.

П. Ако Архив није преузео документацију фирме у којој сам радила где да је потражим?
О. Обратите се Агенцији за привредне регистре да Вам кажу шта се са фирмом десило и где је документација.


Сведочанство и диплома

П. За које образовне установе је надлежан Архив Београда?
О. Историјски архив Београда је надлежан само за установе за основно и средње образовање. Установе за више и високо образовање су у домену Архива Србије.


Судови, Уговори

П. Да ли Архив поседује судску документацију после Другог светског рата?
О. Одговор је негативан. Немамо то што тражите јер никакву судску документацију насталу после Другог светског рата не поседујемо.

П. Да ли Архив поседује документацију Војног суда?
О.Одговор је негативан.

П. Да ли Архив поседује све купопродајне уговоре као што сам добио информацију у Катастру?
О. Одговор који сте добили од катастра да Архив чува све уговоре је погрешан. Уговоре склопљене од стране физичких лица Архив уопште не поседује. Имамо само оне уговоре у којима је једна уговорна страна правно лице и то само у случају да је то правно лице отишло у стечај и нема правног наследника, па његова документација доспела у Архив.


Одузета имовина

П. За коју имовину се може пронаћи документација о одузимању у Архиву Београда?
О. Историјски архив Београда поседује само документа везана за Београд. Ако се имовина коју потражујете налази на територији Београда можда имамо решења о одузимању. Захтев за добијање те документације се подноси лично или га можете послати поштом (уколико нисте из Београда). Захтев мора садржати име и презиме особе којој је имовина одузета, као и адресу те имовине (улица и кућни број).

П. Како да добијем уверење о одузетој имовини ако се оно налази у Архиву Београда?
О. Било ког радног дана од 08.00 до 13.00 часова можете доћи у Архив и предати захтев за добијање уверења о одузетој имовини. Овде ћете добити образац, попунити га и предати. Наш службеник ће захтев обрадити и за неколико дана Ви ћете се информисати да ли је решен позитивно.

П. Да ли Архив има решења о наслеђивању и проглашења умрлих оних који се нису вратили из рата?
О. Решења о наслеђивању не поседујемо као ни проглашења умрлим оних који се нису вратили из рата. За то се, евентуално, обратите Архиву Југославије.


Поручивање грађе за истраживање у Читаоници

П. Како да поручим грађу која ми је потребна за истраживање и у ком року ћу је добити?
О. Након што извршите увид по теми која Вас интересује, потражујете жељену архивску грађу, најмање један дан унапред јер ју је потребно допремити из Депоа Архива.


Порекло породице

П. Поштовани, заинтересован сам за израду породичног стабла и проналажење својих корена колико год да је то могуће. Реците ми како подаци архива могу да ми помогну у мојој намери и како да приступим проналазењу предака. Хвала Вам унапред.
О. Потребно је да наведете шта од података за наведена лица тражите. Ако Вам требају њихове крштенице да наведете године када су рођени и место, као и податке за венчани лист и умрлицу. Историјски архив Београда располаже следећим фондовима који Вам могу помоћи за истраживање породичног стабла: Збирка црквених матичних књига /рођени, венчани, умрли/ за Београд до 1900. године; Управа града Београда – Картотека житеља Београда и Земуна од 1924-1950. године; За период после 1900. матичне књиге налазе се у општинама. (детаљније)


 

Остало

П. Да ли у Архиву постоје мапе са називима улица старог Београда?
О. Архив Београда располаже мапом из  1886. године (сигнатура IAB-1184-IA 1/1)  и списком о именовању улица из 1864. године. (сигнатура IAB-1-k.800 предмет 227).