Izdavač: Istorijski arhiv Beograda 
Za izdavača: Mr Dragan Gačić 
Glavni i odgovorni urednik: Mr Dragan Gačić 
Urednici: Zorica Smilović, Mirjana Obradović, Snežana Lazić 
Autori: Mirjana Obradović, Zorica Smilović, Snežana Lazić, Branislav Vučković, Bojan Draškić, Jelena Jovanović, Tijana Кovčić, Jelena Mitrović Кocev, Jasmina Latinović, Vesna Lekić Popović, Slobodan Mandić, Vladimir Mijatović, Dragana Mitrašinović, Jelena Nikolić, Marko Perić, Isidora Stojanović Teodosić, Sofija Čauš Milovanović 
Likovno-grafički urednik: Zorica Smilović
Fotografije: Bojan Кocev, Zorica Smilović
Tehnički saradnik:Bojan Кocev
Lektura i korektura: Mr Nataša Nikolić
Štampa: Zlamen
Tiraž: 1000

Istorijski arhiv Beograda je 26. septembra 2020. godine svoj veliki jubilej, 75 godina od osnivanja, dočekao u uslovima kada epidemiološka situacija izazvana virusom Covid-19 nije dozvoljavala veće proslave i okupljanja. Pa ipak, zaposleni su uspeli u svom nastojanju da ova jubilarna godina ne protekne nezapaženo, te je uz prikladnu izložbu svetlost dana ugledala i monografija.
 
Monografija je podeljena na sedam poglavlja, a Prvih 75 godina je prvo među njima i ono započinje tekstom pod naslovom „Put do osnivanja“ koji se odnosi na godine uoči i tokom Drugog svetskog rata. Donosi nove podatke o naporima Marije Ilić Agapove, upravnice Biblioteke grada Beograda, da pod jedan zajednički krov, u okviru Кulturnog doma, smesti tri opštinske institucije kulture; biblioteku, muzej i arhiv.

Istorijat institucije prati odeljak o statusnim promenama i zakonskoj regulativi, pregled unutrašnje organizacije, kao i značajniji investicioni radovi, među kojima svakako treba istaći nedavnu rekonstrukciju depoa, kojom je uveden savremeni sistem za klimatizaciju, postavljena led rasveta i instaliran sistem zaštite od požara sa sigurnosnim vratima čime su obezbeđeni neophodni mikroklimatski, hemijsko-biološki i fizički uslovi za bezbedno čuvanje vredne arhivske građe.
Prvo poglavlje zaključuju biografije osam direktora, kao i Danice Gavrilović, vrsnog poznavaoca arhivske teorije i prakse, čijim imenom je 80-ih godina prošlog veka Društvo arhivskih radnika Narodne Republike Srbije nazvalo nagradu koja se dodeljivala do početka devedesetih godina prošlog veka.
Poglavlje Na zaštiti arhivske građe pojašnjava da odgovornost arhivista ne leži samo u arhivskoj građi koja je već u Arhivu, već i u stručnom radu samo četvoro arhivista Spoljne službe, koji obavljaju nadzor nad 2.226 aktivnih registratura na široj teritoriji Beograda.
 
Čuvar prošlosti i sećanja daje uvid u delatnost Sektora za obradu i korišćenje arhivske građe, čiji zaposleni rade na 2.818 fondova i zbirki. Sređena i obrađena arhivska građa daje se na uvid u Čitaonici i Pisarnici Arhiva. U proseku, oko 500 domaćih i stranih istraživača godišnje istražuje u Čitaonici, a više od 8.000 korisnika čine građani koji preko Pisarnice rešavaju svoje pravno-administrativne potrebe. U posebnim segmentima prezentuju se dostignuća Arhiva na polju izdavačke delatnosti sa 115 monografija, vodiča, zbornika građe, kataloga izložbi i dr, kao i izložbene delatnosti kojom je realizovano preko 86 što samostalnih izložbi, što postavki nastalih kroz saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama kulture.
 
Poglavlje Digitalni arhiv uvodi nas u programske aktivnosti koje se odnose na implementaciju informacionih tehnologija i digitalizaciju arhivske građe, kako tokom redovnog rada na obradi arhivskih fondova i zbirki, tako i kroz pet domaćih i tri međunarodna projekta digitalizacije.

O međuarhivskoj, regionalnoj i međuinarodnoj saradnji, odnosima sa javnošću, kao i prisutnosti i vidljivosti institucije na društvenim mrežama i drugim internet platfomama govori poglavlje pod nazivom Arhiv za 21. vek, koje zaključuje segmet Priznanja. Sveukupan rad i višedecenijsko zalaganje zaposlenih nisu ostali nezapaženi, te je za svoje zasluge Istorijski arhiv Beograda nagrađen mnogim nagradama i odlikovanjima među kojima se izdvaja Sretenjski orden trećeg stepena iz 2020. godine, kao najviše i poslednje u nizu priznanja.
 
Monografija sažeto i jasno, iz godine u godinu, vodi čitaoca kroz svaki segment delatnosti Arhiva, što je potkrepljeno i velikim brojem fotografija.