Odgovorni urednik: dr Branka Prpa
Priređivači: Jovan Ćirilov i Marija Janković
Likovno-grafički dizajn: Dragana Lacmanović 
Prevodioci: Mirka Janković i Ivanka Pavlović
Promocija: 12. aprila 2009. u Narodnom pozorištu u Beogradu

Milorad Mišković rođen je u Valjevu 1928. godine. Školuje se u Beogradu gde i započinje svoju baletsku karijeru kao solista Baleta Narodnog pozorista. Ubrzo odlazi u Pariz na usavršavanje kod poznatih pedagoga O. Preobraženske i B. Knjazeva. Tu počinje i njegova brilijantna karijera kroz angažmane u Baletu Champs Elysees, Internacionalnom Baletu u Londonu, Ruskom Baletu Kolonela de Bazila, trupi Markiza de Kuevasa, Pariskom baletu Rolana Petija i Francuskom baletu Žanin Šara. Sarađivao je sa najvećim umetnicima svoga doba: Seržom Lifarom, Antonom Dolinom, Morisom Bežarom, Žanom Koktoom… Bio je partner velikih balerina toga vremena, Alisije Markove, Ivet Šovire, Žanin Šara, Kolet Maršan, Ljudmile Čerine, Karle Frači… 

Osniva svoju trupu sa kojom deset godina nastupa u Francuskoj i gostuje po celom svetu, promovišući mlade igrače, nove koreografe, libretiste, kompozitore i slikare. Bio je umetnički direktor raznih baletskih kompanija i koreograf na jugoslovenskim i inostranim scenama. Poseduje titulu „Internacionalna igračka zvezda“. Dugo godina bio je savetnik i umetnički direktor za programe kulture zemalja članica UNESCO-a, a zatim i predsednik Internacionalnog Saveta zaigru pri UNESCO-u. Danas je počasni predsednik CID-UNESCO-a. Kao igrač laureat je mnogih međunarodnih nagrada. Dobitnik je Oktobarskenagrade grada Beograda za životno delo 1992 god.

„Umetnik igrom može doći do samozaborava, može stupiti u kontakt sa večnim, sa apsolutnim, onim što je teško imenovati što neko naziva on, tvorac najzad, nazovimo ga bogom, ili kosmičkim zakonom. Igrom igrač oseća da je deo kosmosa, svega što postoji; vatra, voda, vetar i zemlja. On je deo nečega što je sve, on je u rukama tog opšteg, objekat i subjekat, ono što treba da bude. To je trenutak ekstaze, blesak savršene apsolutnosti jer je deo svega i ničega”


 reč urednika