bitef ekstremi

Изложба је отворена 14. септембра 2011. године у Музеју позоришне уметности Србије.

Изложба обухвата фотографије из двадесет пет изабраних представа које су, у своје време и у свом контексту, представљале неку врсту екстрема.


Фотографије представа за изложбу из фонда БИТЕФ уступио је Историјски архив Београда.

 Све актуелности