Историјски архив Београда није имао интензивнију сарадњу на међународном плану до средине деведесетих година прошлог века, када је успостављена сарадња са Савезом московских архива. Током званичне посете делегације из Москве потписан је Споразум о сарадњи 20. јуна 1996. године у Београду. Сарадња, веома интензивна све до 2000. године, огледала се у размени посета, изложби, објављивању архивских докумената.
Од 2002. године Архив заузима нови курс у међународним контактима. Окреће се Савету Европе и неким кључним земљама од интереса за проучавање историје Београда и Региона. Септембра те године Архив је био домаћин Комисији за културну сарадњу при Савету Европе, која је окупила све матичне институције културе Републике Србије.

Историјски архив Београда је успоставио директну сарадњу са Градским архивом Будимпеште (Мађарска) на реализацији међународне изложбе Дунавом кроз време у оквиру Друге међународне конференције о Дунаву, септембра 2003. године.
У Будимпешти, 30. октобра 2008, потписан је Споразум о сарадњи архива Београда и Будимпеште. На основу овог Споразума у Историјском архиву Београда је 2009. године гостовала изложба „ Неоренесансна архитектура у Будимпешти”, а следеће године у Будимпешти је изложбом "Логор Бањица - логораши, гостовање у Будимпешти” представљен рад и архивска грађа нашег архива.

У периоду 2006–2011. године Историјски архив Београда је подручје сарадње са другим институцијама и активности из области међународне сарадње обављао  у неколико различитих праваца. На првом месту треба поменути бројне међународне конференције, радионице и скупове на којима су представници Архива узимали учешћа.

Из широког спектра активности на међународном плану поменимо учешће представника Архива на III Европскoј конференцији о EAD, EAC, METS међународним стандардима за дигиталне архиве, која се одржала у Берлину, априла 2007. године, затим у раду 40. Међународне конференције Округлог стола Међународног архивског савета (у оквиру циклуса посвећеног архивима, различитостима и глобализацији) под називом Сарадњом до заштите различитих културних добара одржаној у Канади (Квебек) 2007. године, конференцију Катастарске карте и мапе у Централној Европи у Архиву Будимпеште 2010. године, или учествовање на конференцији Проблеми и перспективе дигитализације у Софији 2011. године. Годину дана раније, децембра 2010. године Историјски архив Београда је и формално постао члан Ц категорије Међународног архивског савета (МАС).

Регионалну сарадњу са сродним институцијама из окружења Архив је обављао и на плану представљања и промовисања рада и постигнућа других установа. Тако је 2009. године у просторијама Архива одржана промоција архивског информационог система Републике Хрватске Архинет и Историјског архива Београда Јанус, а под покровитељством Министарства културе Републике Србије.

Априла 2012. Историјски архив Београда постао је члан међународног центра за архивска истраживања ICARUS.

У Сарајеву, 6. јуна 2012, потписан је Протокол о сарадњи архива  Београда и Сарајева. Протокол о сарадњи Историјског архива Београда и Хисторијског архива Сарајева потписали су директори Драган Гачић и Харис Заимовић.

Архив је 18-21.10.2012. учетвовао у раду III конференције архива словенских земаља у организацији Међународног института за архивске науке и Универзитета у Марибору (МИАЗ), у сарадњи са Форумом словенских култура (ФСК), Историјским архивом Љубљане, Архивом Републике Словеније, Јавном агенцијом за истраживање Републике Словеније и Европским центром. Овом приликом, договорене су и почетне организационе појединости које се тичу организације изложбе Престонице словенских земаља кроз архивску грађу која ће обухватити презентацију архивске грађе престоничких градова словенских земаља: Москве, Варшаве, Кијева, Минска, Прага, Братиславе, Љубљане, Загреба, Сарајева, Београда, Подгорице, Скопља и Софије. Изложба је отворена 6. маја 2013. године у простору UNЕSCО-а у Паризу. Директор мр Драган Гачић именован је у Савет за организацију изложбе који ће руководити реализацијом поменутог пројекта.

У Љубљани, 9. априла 2013, потписан је Протокол о сарадњи архива Београда и Љубљане. Протокол о сарадњи Историјског архива Београда и Згодовинског архива Љубљане потписали су директори мр Драган Гачић и мр Бојан Цвелфар. У склопу поменуте сарадње 9. априла 2013. године, у простору Градске куће у Љубљани отворена је изложба „Векови Београда /IX – XX век/“, која је 2013. гостовала и у Копру, а фебруара 2014. у Марибору.

Свим овим подручјима деловања, као и актуелним плановима на пољу међународне сарадње и сарадње са другим институцијама, Архив наставља да одржава углед високог ранга на културној и научној мапи, не само града Београда и Србије, већ и у ширим оквирима.