(стопа пореза 8%)

- Модерна српска држава –Хронологија 1804-2004. 6.000,00 дин.

- књига Логор Бањица I и II том 4.000,00 дин.
- књига Логор Бањица - I том 2.100,00 дин.
- књига Логор Бањица - II том 2.100,00 дин.

- монографија Милорад Мишковић – уметност и дух игре 1.800,00 дин.

- књига Живети у Београду I том 690,00 дин.
- књига Живети у Београду II том 690,00 дин.
- књига Живети у Београду III том 690,00 дин.
- књига Живети у Београду IV том 690,00 дин.
- књига Живети у Београду V том 800,00 дин.
- књига Живети у Београду VI том 900,00 дин.

- комплет I+II+III+IV+V+VI Живети у Београду 3.900,00 дин.

- каталог Векови Београда енглески 750,00 дин.

- књига Академско певачко друштво Обилић 1884-1941. 850,00 дин.

- књига Логор Бањица – логораши 1941-1944, енглеско издање уводне студије 900,00 дин.

Сва наша издања можете купити у самом Архиву, Палмира Тољатија 1, или наручити преко интернет књижаре Bookbridge d.o.o.