Историјски архив Београда финансира Скупштина града Београда, с тим што Архив остварује и део сопствених прихода. Уписан је у регистар Трговинског суда у Београду, решењем I. Su-5/97, под бројем 5-222-00, као установа културе.  

 

Структура прихода ИАБ-а

finansije

  75% Скупштина града
  25% Сопствeна средства

Повећање активности у последњим годинама евидентно је и на основу остварених финансијских показатеља. Као позитивно кретање свакако треба нагласити пораст сопствених прихода. Паралелно са растом активности, повећавао се и обим средстава уложених у реконструкцију објекта (адаптација крова, изградња галерије, климатизација депоа и модернизација опреме). 

ИНФОРМАТОР О РАДУ (јануар 2023.)

ТЕКУЋА ГОДИНА:
 
 

Претходне године:

 
ГОДИНА ПРОГРАМ РАДА ФИНАНСИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
2023. Програм рада 2023. Финансије 2023. Извештај о раду 2023.
2022. Програм рада 2022.
 
Извештај о раду 2022.
2021. Програм рада 2021. Финансије 2021. Извештај о раду 2021.
2020. Програм рада 2020.
Финансије 2020. Извештај о раду 2020.
2019. Финансије 2019. Извештај о раду 2019.
2018. Финансије 2018. Извештај о раду 2018.
2017. Финансије 2017. Извештај о раду 2017.
2016.
2015. Програм рада 2015.
Финансије 2015 Извештај о раду 2015.
2014. Програм рада 2014.
Финансије 2014. Извештај о раду 2014.
2013. Програм рада 2013.
Финасије 2013. Извештај о раду 2013.
2012. Програм рада 2012.
Финасије 2012. Извештај о раду 2012.
2011. Програм рада 2011.
Финасије 2011. Извештај о раду 2011.
2010. Програм рада 2010.
Финасије 2010. Извештај о раду 2010.
2009. Програм рада 2009.
Финасије 2009. Извештај о раду 2009.