Издавачка делатност Историјског архива Београда стара је готово колико и сама институција. Од 1950. године до данас објављено је преко 50 публикација, а највећим делом их чине збирке докумената које се чувају у депоима Архива. Објављивање извора који се односе на прошлост Београда почело је са серијом која је носила назив Грађа за историју Београда. Од 1955. године Архив је почео да објављује грађу свог најстаријег фонда, Земунског магистрата, чији се највећи део односио на историју Београда у том периоду, а серија је названа Грађа из земунских архива за историју Првог српског устанка.

Поред публикација из грађе старијег периода објављено је и неколико монографија из новије историје. Од 1962. године покренута је серија књига која је обухватала саопштења страних савременика (француских, турских, немачких, енглеских) о Београду и Србији. Последњих година Архив је имао изузетно богату издавачку делатност, а најзначајнија издања су Живети у Београду I–VI (2003–2008), БИТЕФ – 40 година нових позоришних тенденција (2007), Модерна српска држава 1804–2004. Хронологија (2007) и Логор Бањица/Логораши I–II (2009).

Сва наша издања можете купити у самом Архиву, Палмира Тољатија 1, или наручити преко интернет књижаре Bookbridge d.o.o.