pisarnica

Поштовани корисници,

Обавештавамо Вас да се на основу Одлуке о увођењу ванредног стања и наложених Мера од стране оснивача Историјског архива Београда Скупштине града Београда, од уторка 17. марта 2020. до даљег отказују све програмске активности Архива као и непосредни рад са странкама.

У случају Ваше потребе можете нам се обратити на мејл адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Хвала на разумевању.
 

Радно време са странкама: радним даном од 07:30 до 13:00 часова.

Коришћење архивске грађе ради регулисања социјалних, породичних, имовинско-правних и других питања за потребе државних органа и за остваривање права грађана и правних лица врши се преко Писарнице.

Захтев за издавање овереног преписа или копије подноси се на прописаном образцу уз навођење сврхе за коју је потребна тражена исправа, као и података потребних за проналажење оригинала.

Увид у пројектну документацију

Радни стаж и лични доходак 

Уверење о одузетој имовини

Уверење о пријави житеља

Издавање сведочанства или дипломе

Рок за решавање захтева је до месец дана од дана пријема захтева.

Попуњен образац донети лично у писарницу Архива (Палмира Тољатија 1).

За детаљнија обавештења обратите се писарници Архива на телефон 011 2606-336, лок. 158.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Архив издаје оверене преписе или копије само из оне архивске грађе чије оригинале чува. Овером преписа или копије потврђује се истоветност са оригиналним документом, али не и истинитост података у документу. Корисник архивске грађе лично је одговоран у случају повреде одредаба Закона о ауторском праву.
Архив може за потребе корисника да копира, микрофилмује, скенира и на други начин репродукује архивску грађу, на основу захтева поднесеног дежурном раднику у писарници, читаоници или поштом. Архив наплаћује своје услуге према Ценовнику услуга, који је подложан променама.


 Статистички преглед броја захтева у Писарници од јануара до децембра 2019. години

Врста захтева број захтева
Подаци о просеку примања и радном стажу у угашеним привредним друштвима 3.481
Остало  (национализација, рехабилитација, експропријација, решења, уговори, конфискација, остали типови одузимања, бањички логор, општи тип) 785
Техничка документација-пројекти зграда 3.340
Картони житеља Београда и Земуна (пријаве боравка) у периоду 1928-1953 29
Дипломе и сведочанства угашених школа 82
Укупно захтева
7.647
 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
Статистички преглед броја захтева у Писарници од јануара до децембра 2018 .године
  
Врста захтева број захтева
Подаци о просеку примања и радном стажу у угашеним привредним друштвима 4.483
Остало  (национализација, рехабилитација, експропријација, решења, уговори, конфискација, остали типови одузимања, бањички логор, општи тип) 920
Техничка документација-пројекти зграда 3.228
Картони житеља Београда и Земуна (пријаве боравка) у периоду 1928-1953 29
Дипломе и сведочанства угашених школа 118
Укупно захтева
8.778