Легатори

Сређивање и обрада легата и личних фондова редовна је делатност Архива. Преузимање архивске грађе путем поклона или откупа последњих година је интензивирано. Појединачним списима старих београдских породица, фотографијма порушених објеката, разгледницама, нереализованим плановима, необјављеним рукописима,  дигитализованим личним колекцијама допуњени су постојећи фондови и збирке.
Поред појединачних докумената, Архив је преузео више легата личности које су обележиле политички и културни живот Београда друге половине XX века.

Ако поседујете грађу, која је по било ком основу важна за историју Београда, Србије или шире, или сматрате да је битна за историју струке којом се Ви бавите... 

...постаните и Ви легатор 
Историјског архива Београда! 

Понудите нам на поклон или откуп старе документе, рукописе, фотографије, разгледнице, мапе, планове, плакате... Не допустите да културно благо иструне по подрумима и таванима...

Контактирајте нас!