depokutije2Развој технологије иницирао је и убрзао потребу стандардизације у области архивске дескрипције. Потреба је постала још израженија у ситуацији експанзије нових технологија којима се омогућава циркулација информација између различитих окружења и различитих корисника. У савременом друштву неопходно је стандардизовати методе како за описе тако и за формате за размену података.

На међународном нивоу постоје бројни архивски метадата стандарди, какви су ISAD(g) - Општи стандард за опис архивске грађе и ISAAR(cpf) стандард за опис правног/физичког лица као творца архивске грађе, Електронска документа - приручник за архивисте које је донео Међународни архивски савет (МАС) као стручне стандарде који служе за израду садржајно стандардизованих информативних средстава. Заједничка карактеристика им је да показују комплексност архивског описа кроз контекст, садржај и структуру документа.

Центар за информације Историјског архива Београда је за обраду фондова и збирки пројектовао модул унутар информационог система Јанус који у потпуности подржава наведене стандарде за израду електронских информативних средстава. У наведеном модулу обрађују се сви фондови Архива који су у поступку сређивања чиме се база доступнх информативних средстава повећава из дана у дан и доступна је online нашим корисницима. (Примена информационих технологија).

Етикчки кодекс архивиста

Опширније информације можете пронаћи на сајту Архива Југославије