I – ГРАЂА

 

Јорјо Тадић

Дубровачка архивска грађа о Београду 1521-1571, I, Београд 1950.

Михаило Динић

Грађа за историју Београда у средњем веку I, Београд 1951.

 

Грађа из земунских архива за историју Првог српског устанка 1804-1808, I, у редакцији Пера Дамјановића и Танасија Илића, Београд 1955.

Душан Поповић,
Милица Богдановић

Грађа за историју Београда 1717-1739, I, Београд, 1958.

Михаило Динић

Грађа за историју Београда у средњем веку II, Београд 1958.

Група аутора

Хронологија напредног радничког и народноослободилачког покрета Београда, Београд 1960. Редакција Танасија Илића

 

Грађа из земунских архива за историју Првог српског устанка 1809, II, у редакцији Танасија Илића, Београд 1961.

Радован Самарџић

Београд и Србија у списима француских савременика XVI-XVII век, Београд 1961.

Хазим Шабановић

Турски извори за историју Београда, I,  св. I, Катастарски пописи Београда и околине 1476-1566, Београд 1964.

Бранко Перуничић

Београдски суд 1819-1839, Београд 1964, 834. Редакција Танасија Илића.

 

Грађа из земунских архива за историју Првог српског устанка 1810-1813, III, у редакцији Танасија Илића, Београд 1969.

Богдан Луцић

Зборник грађе за историју револуционарног радничког покрета у Београду 1918-1920, Београд 1973.

Танасије Илић

Београд и Србија у документима архиве Земунског магистрата 1739-1804, I, (1739-1788), Београд 1973.

Андрија Раденић

Прогони политичких противника у режиму Александра Обреновића 1893-1903, Београд 1973.

Богдан Луцић

Народноослободилачки покрет Београда 1941-1944. године у сећањима учесника, Београд 1974.

Јорјо Тадић,
Тома Поповић

Дубровачка архивска грађа о Београду, II, Београд 1976.

Бранко Петрановић,
Војислав Ћирковић

Записници извршног народноослободилачког одбора града Београда од 26. октобра 1944. до 29. новембра 1945, I, Београд 1979.

Тома Поповић

Дубровачка архивска грађа о Београду 1593-1606, III, Београд 1986.

Бранислав Божовић

Београд између два светска рата: Управа града Београда 1914-1918, Београд 1995.


II – ПЕРИОДИЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

 

Гласник Историјског архива Београда 1, Београд 1960.

 

Гласник Историјског архива Београда 2, Београд 1961.

 

Гласник Историјског архива Београда 3, Београд 1962.


III – ПОСЕБНА ИЗДАЊА

Група аутора

Бањица, Београд 1967.

Група аутора

Револуционарни ликови Београда, I, 1967.

Група аутора

Београд у рату и револуцији 1941-1945, Зборник радова са истоименог научног скупа, Београд 1971.

Бранислав Божовић

Обавештајна служба немачког окупатора у Београду, Београд 1971.

Група аутора

Револуционарни ликови Београда, II-III, 1972.

Мухарем Кресо

Њемачка окупациона управа у Београду 1941-1944, Београд, 1979.

Група аутора

Револуционарни ликови Београда, IV, Београд 1982.

Оливера Милосављевић

Раднички савети у Београду 1949-1953, Београд 1983.

Група аутора

Београд у рату и револуцији 1941-1945, I-II, Београд 1984.

Милан Живојиновић

Прогар кроз историју, Београд 1988.

Неда Божиновић,
Славка Петровић

Студенткиње београдског универзитета у револуционарном покрету, Београд, 1988.

Миливоје М. Костић

Успон Београда, Београд 1994, 188 (Заједничко издање Историјског архива Београда, Библиотеке града Београда и Завода за заштиту споменика културе града Београда)

Бошко Новаковић

Ратне приче и сећања, Београд, 1995.

Игор Блуменау

Судбине руских емиграната у Београду, Београд 1997. (Заједничко издање Историјског архива Београда и Московског архива)

Смиљана Ђуровић

Са Теслом у нови век, Београд 1997.

Миливоје М. Костић

Успон Београда, II, Београд 2000. (Заједничко издање Историјског архива Београда, Библиотеке града Београда и Завода за заштиту споменика културе града Београда)


IV – КАТАЛОЗИ ИЗЛОЖБИ

 

Поглед у нашу прошлост – документи приморских архива од X-XIX век, Београд 1957.

Чедомир Јанић, Анђелија Драгојловић, Споменка Недић

Бомбардовање Београда у Другом светском рату, Београд 1975.


V – ИНФОРМАТИВНА СРЕДСТВА

Оливера Таушановић,
Емилија Бадер

I, Београд 1984. 

Емилија Бадер, Оливера Таушановић

Водич Историјског архива Београда, II, Београд 1991.