DSC 0176

 

  • Интерактивна радионица под називом Електронски документи и правилници о канцеларијском пословању, новембар 2019.

Радионица се бавила основама за регулисање система канцеларијског и архивског пословања у регистратурама које не врше јавна овлашћења у класичном и електронском окружењу и проблемима усклађивања свих неопходних процеса са законском регулативом која се убрзано доноси. Разматрали су се и проблеми са којима се сусреће служба за надзор у архивима на терену, у регистратурама, где се архивска грађа и ствара, кроз надзор и стручну помоћ при архивирању и одржавању, одабирању и евидентирању целокупне грађе једног субјекта као и начини да се рад унапреди.

Детаљније

 

У циљу едукације како менаџмента тако и извршилаца,Архив је, поред свакодневних инструкција и контаката са странкама, 2010. године организовао два дводневна семинара – пролећни и јесењи.

  • Летњи семинар, јун 2010.

Семинар је првог дана био намењен руководству са циљем да се упознају са законским прописима којима се регулишу послови везани за поступање са документацијом. Предочен је начин зраде нормативних аката из ове области (Правилник о канцеларијском и архивском пословању и Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања), обавезе око обезбеђивања услова за смештај документације, а потом и начин поступања и обавезујуће процедуре унутар фирме. Други дан семинара био је посвећен извршиоцима којима су детаљно појашњене процедуре везане за канцеларијско и архивско пословање, почев од пријема поште преко писарнице до доставе у рад, архивирање завршених предмета, евидентирање у образац архивске књиге, процедуре за требовање и издавање докумената, па до припреме и спровођења излучивања.
Сваког од поменутих дана предавањима је присуствовало по 100 слушалаца (колики је и смештајни капацитет) а на крају свих излагања, у интерактивној комуникацији, дотакнуте су и неке шире теме и одговорено на сва постављена питања.

Преузмите предавања са семинара у PDF формату:

Планирање и организација управљања документима

Стандард СРПС ИСО 15489

Закон о електронском потпису и електронском документу

Канцеларијско пословање

Архивирање, излучивање и евидентирање документације

 

Историјски архив Београда је организовао Семинар о канцеларијском и архивском пословању јавних и приватних правних лица у циљу подизања стандардних знања о важности документа и одговорног односа према њему, као средству доказа пословних активности и извору информација. Едукацијом о примени одговарајућих процеса и процедура у оквиру канцеларијског и архивског пословања, желели смо да корисницима олакшамо реализацију обавеза које су прописане законском регулативом. Семинар је  намењен менаџменту који креира пословну политику, одлучује о планирању и управљању, ствара предуслове за континуалну примену радних процеса. Истовремено, усмерен је директним извршиоцима послова у оквиру канцеларијског и архивског пословања, чији рад омогућава да се документа стварају, чувају и користе на ефикасан, безбедан и процедурално прописан начин. У складу са савременим тенденцијама, развоја и примене информационих технологија, посебан сегмент Семинара био је посвећен области електронског пословања.Поред коментара закона, Архив је организовао презентацију апликација за електронско управљање и електронско архивирање докумената реномираних организација које се баве пројектовањем и имплементацијом софтвера из ове области.

По завршеном Семинару учесници су добили и сертификат о похађању истог.