Отварање изложбе: 27. децембра.2005.
Визуелизација: инж. арх. Бојана Ђуровић
Ликовно-графичко решење: Драгана Лацмановић

Изложба је приказала атмосферу и обичаје празановања нових година и Божића у Београду током XIX и XX века. Презентовани су документи из Управе града Београда, легата Коче Поповића, новогодишње честитке и други архивски материјал.