Отварање: 11. априла 2011. у Палати "Србија"
Организација: Одбор ветерана-градитеља Новог Београда
Реализација: Историјски архив Беогарада, Историјски музеј Србије
Изложбу отворио: Ивица Дачић, заменик председника Владе Србије

После II светског рата, у оскудици свега, када се желела обнова опустошене земље, изградња привреде и инфраструктуре, стручних, поставка научних и забавних објеката, неминовност су биле радне акције. Покрет стварања радних бригада ширио се као набујала река. Захватио је сва насељена места и све крајеве Југославије. Омладинске бригаде масовно су се ангажовале на свим пословима, од рашчишћавања рушевина, подизања порушених кућа, мостова пруга и путева... Хроничари радних акција забележили су велико одушевљење младих људи, њихово пожртвовање, зној и одрицање да би обновили своју разрушену земљу. Радом милиона младих људи у Југославији ницали су путеви, аутопутеви, пруге, фабрике, градови, студентски градови... Било је то доба племенитих занесењака.(из Водича)

Изложба је подељена на два сегмента. У првој целини обухваћене су савезне радне акције од значаја за целу земљу, организоване широм Југославије. Друга целина посвећена је радним акцијама у Београду, нарочито на Новом Београду.

Водич