01У холу Историјског архива Београда, 6. августа 2021. одржана је трећа радионица у склопу реализације пројекта под називом Промоција Дигиталног репозиторијума Историјског архива Београда у циљу размене искустава у спровођењу процеса дигитализације у архивима и библиотекама.
 
Теме стручне радионице су биле:
 
• Презентација дигитализоване архивске грађе
• Законски оквир за дигитализацију
• Могући правци успостављања сарадње у процесу дигитализације
• Размена искустава
 
Учесници радионице били су представници Архива Војводине, Народне библиотеке Србије, Историјског архива Пожаревца, Војног архива, Друштва српских родословаца "Порекло", Архива Југославије, представници домаћина Историјског архива Београда и представници компанија SafeDoc i Dass.
 
Након поздравне речи мр Драгана Гачића, директора Историјског архива Београда и уводне речи Слободана Мандића одржана је презентација Дигиталног репозиторијума - онлајн платформе која регистрованим корисницима доступа милион дигитализованих картона житеља тј. пријава боравка становника Београда од 1922 – 1952, преглед 811 црквених матичних књига са ужег градског језгра Београда и преглед 52 књиге пописа породица из Земуна које су вођене крајем 19. и у првој половини 20. века, коју су одржали Јелена Николић, Тијана Ковчић, Драгана Митрашиновић из Архива Београда и Владимир Татић из компаније SafeDoc.
 

Пројекат под називом Промоција дигиталног репозиторијума изводи се уз подршку Министарства културе и информисања за 2020. годину и предвиђа организацију две едукативне радионице за ученике и студенте и једну стручну радионицу за колеге архивисте.