Berlin iReparo
 
На позив фирме ILC Factory из Прага делегација из Београда коју су чинили господин Милета Радојевић, в. д. директора Управе за сарадњу са црквама и верским заједницама и представници Историјског архива Београда мр Драган Гачић, директор и Јелена Николић, помоћник директора, боравила је од 17-18. фебруара 2020. у Берлину. Том приликом у просторијама Muster Fabrik Berlin и  института Fraunhofer IPK Berlin одржане су ексклузивне презентације најновијих технолошких решења за потпуну реконструкцију оштећених или уништених архивских докумената људским фактором или природним силама. Развијена дигитална јединица iReparo као и RECO софтвер јединственим таквим поступком у свету врше виртуелну реконструкцију фрагмената документације која је до сада сматрана потпуно уништеном, чиме проналазе незаобилазну улогу како у раду архива тако и других институција које се баве документарним материјалом од великог значаја.Ово револуционарно решење награђено је наградом EARTO коју додељује Европска унија.

Презентације су одржали dr Bertram Nickolay  из института Fraunhofer IPK Berlin и dr Мarc von der Linden из  Muster Fabrik Berlin, а домаћин нашој делегацији је био господин Борислав Баћевић.