KonferencijaTeraformingNoviSadУ Архиву Војводине је у четвртак 23. септембра 2021. године одржан међународни стручни симпозијум под називом  "Микроисторије и архивска педагогија" у организацији Терраформинга и Архива Војводине.
 
На скупу су разматране могућности за приближавање локалних историја крајњим корисницима, улога архива у европском историјском и културном мозаику као и смернице за најбољи педагошки приступ при упознавању младих са појмом Холокауста.
 
Учесници су били стручњаци из Чешке, Пољске, Мађарске, Словачке и Србије а у раду скупа су из Историјског архива Београда учествовале Јелена Николић, помоћник директора и Драгана Митрашиновић, архивист презентацијом Јеврејске дигиталне збирке Историјског архива Београда.
 
Овом приликом промовисана је и публикација "The Holocaust, European Values and Local History" која је припремљена у оквиру истоименог пројекта.