Ratna stetaДигитални репозиторјум Историјског архива Београда је он лајн платформа која од 2019. године најширој публици доступа архивску грађу у дигиталном облику чији се оригинали чувају у Историјском архиву Београда. За коришћење ове платформе довољно је само попунити регистрациони формулар.
Доступљена архивска грађа  је од изузетног значаја за историју престонице и њених житеља.
 
Преко репозиторијума могуће је претражити и прегледати картотеку житеља Београда и Земуна, црквене матичне књиге рођених, умрлих и венчаних са шире трериторије града Београда, пописе земунских породица из 19. и 20. века, а од јануара 2022. године садржај Ratna steta 2Дигиталног репозиторијума допуњен је са преко 10.000 дигитализованих пријава лица која су страдала или нестала у току Другог светског рата. Ове пријаве смрти чувају се у оквиру фондова народних одбора рејона града Београда, а настале су радом комисија за ратну штету. Наиме, сви грађани били су дужни да поднесу пријаву о причињеној материјалној штети, као и да пријаве страдање својих ближњих.
Пријаве садрже податке о лицима која су страдала током бомбардовања, која су убијена од стране окупационих власти или усташа, која су страдала у логорима, нестала или погинула у борби.
 
Дигитализоване приаве смрти као и остале садржаје могуће је, након бесплатне регистрације, прегледати преко линка