TijanaKРадио телевизија Србије је у просторијама архива снимила прилог о Јеврејској дигиталној збирци Историјског архива Београда.
 
Ауторка прилога је Биљана Бојковић, а збирку је представила Тијана Ковчић, виши архивист Историјског архива Београда која је уједно била и координатор пројекта израде ове јединствене дигиталне збирке.