Arhiv Vojvodine radionicaУ среду, 20. јула 2022, у Архиву Војводине је одржана Радионица на тему Прекршајни поступак за неизвршавање обавеза стваралаца и ималаца архивске грађе.
 
Модератор Радионице била је Милена Поповић Субић, архивска саветница, руководилац Групе за матичне послове Архива Војводине., a Мирјана Тукар, судија Одељења Прекршајног апелационог суда у Новом Саду је учесницима  појаснила поступак подношења захтева за покретање прекршајног поступка за несавесно руковање са архивском грађом и документарним материјалом, у складу са Законом. 
 
Учеснике Радионицe је поздравио др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине, a rадионици су присуствовали представници Архива Војводине, Архивистичког друштва Србије – председница, Историјског архива Града Новог Сада, Историјског архива Бела Црква, Историјског архива Зрењанин, Историјског архива у Панчеву, Историјског архива Сента, Историјског архива Сомбор, Историјског архива „Срем” из Сремске Митровице, Историјског архива Београда, Историјског архива Чачак.
 
Историјски архив Београда су представљали Јелена Николић и Бојан Драшкић, помоћници директора и Ружица Мандић архивист у Служби за надзор архивске грађе ван архива.