Jerusha
Од јуна 2022. године јавности је доступна онлајн платформа Yerusha –дигитални каталог европског јеврејског архивског наслеђа похрањеног у архивима, библиотекама и музејима широм Европе.
Ова платформа настала је као резултат сарадње и заједничког напора европских, америчких и израелских академских и културних иституција. У реализацију пројекта су били укључени јеврејски музеји и библиотеке, државни архиви, образовне институције и истраживачки центри из 27 европских земаља. Грађа која се односи на јеврејску заједницу описана је у више од 12.000 фондова који се чувају у 690 институција.

Историјски архив Београда је у овом великом пројекту био координатор за Републику Србију чиме је, у сарадњи са колегама из других сродниих институција, база података Yerusha допуњена архивским описима за 418 фондова који чувају податке о јеврејској заједници у Србији.