Отварање изложбе: 18. априла 2007.
Аутор: др Бранка Прпа
Визуелизација: инж. арх. Бојана Ђуровић
Ликовно-графичко решење: Драгана Лацмановић
Изложбу отвориле: Бранислава Анђелковић, директорка Музеја савремене уметности, Јасна Димитријевић, директорка Сава центра, Ивана Миленковић, главни архитекта Новог Београда и др Бранка Прпа, директорка Историјског архива Београда.

На ледини, из насутог песка у мочвари, подигнут је нови град – модерна урбана целина. Концептуално заснован је на интернационалној идеји блиских веза урбанизма, архитектуре и конструктивизма. Савермена решења, уз примену армираног бетона, стакла и челика, представљала су нову естетику кубичних облика.
Травњаци, дрвореди, паркови чине природну-органску архитектуру која је конзистентно стварана у концепцији слободне и отворене градње Новог Београда проткане вегетацијом. Хармонија архитектуре остварена је хармонијом између човека и простора који га окружује.

Обрачунавамо се са стереотипом и тврдимо: Нови Београд је град достојан људи.

ЗАШТО?

Зато што је замишљен и изведен из идејног концепта великог француског архитекте Corbusier-а који је показао да ће ново друштво стварати своје огњиште тако што ће извојевати битну радост становања:

 „...Пакт склопљен с природом и природа која се заокупљује са станом.
...Природа је постојала пре града; град је њу изгнао...
Било је дрвећа и травњака.
Зграде су их покриле.
Хоризонте треба поново освојити.
Дрвеће треба поново засадити!”

Нови Београд је управо то: нови град, Сунце, простор, зеленило!

Водич изложбе