Историјски архив Београда своју примарну функцију, очување културних добара, обавља различитим видовима заштите архивске грађе који подразумевају претходну заштиту културног добра у настанку, превентивне мере па до оперативних техника конзервације и рестаурације.

Заштита архивске грађе ван Архива

Заштита архивске грађе у Архиву - Депо

Лабораторија за конзервацију и рестаурацију

Књиговезница