depokutijeДепо је простор у којем се чува целокупна архивска грађа предата на чување Архиву и представља ризницу писаних извора за историју Београда.

Депо Историјског архива Београда заузима површину од 2.400 m2 и одвојен је од радних просторија. Снабдевен је електронском бравом, а картице које омогућавају приступ депоу поседују само овлашћена лица. Врата су метална, комплетан простор је покривен противпожарним сензорима и инструментима који мере температуру и влажност ваздуха. Спроведен је систем климатизације, а на прозорима постоје ролетне. На тај начин створени су услови за заштиту од највећих непријатеља архивске грађе – ватре, воде и сунчевих зрака.

Архивска грађа је похрањена у картонским кутијама и мапама које се израђују у самом Архиву, а смештена је по унапред утврђеном распореду у металне регале који могу примити 20.000 метара грађе.