Icarus 2016У Будимпешти је од 17-19. октобра 2016. године одржана  18.  конференција Интернационалног центра за архивска истраживања (ICARUS) који своје активности спроводи са циљем продубљивања сарадње и учешћа у могућим међународним пројектима из области очувања и промоције архивске грађе.
 
Посебан сегмент конференције био је посвећен пројекту Хунгарикана заједничком сајту мађарских музеја, архива и библиотека, на коме је обједињена културна баштина Мађарске.
 
Испред Историјског архива Београда,  који је од 2014. године члан ICASUS-a,  конференцији су присуствовали Слободан Мандић, помоћник директора Сектора за обраду и коришћење архивске грађе и Зорица Нетај, виши архивист, шеф Одсека за програме, публиковање , kоришћење архивске грађе и међународну сарадњу.