03На основу Јавног конкурса за избор директора Историјског архива Београда који је објављен 15. јула 2014. године у дневном листу Данас а који је истекао 15. августа 2014. године Управни одбор (УО) Историјског архива Београда (ИАБ) спровео је поступак за предлагање кандидата за директора Историјског архива Беогарада.

На седници УО која је одржана 20. августа 2014. године констатовано је да су у предвиђеном року пристигле две пријаве за избор директора и то Весне Антељ, професора опште књижевности и теорије књижевности из Београда (у ИАБ заведена под бројем 02-1009/4 од 12.08.2014 године) и мр Драгана Гачића магистра политичких наука ( у ИАБ заведена под бројем 02-1025/30 од 14.08.2014.).

Разматрајући пријаве УО је на основу увида у конкурсну документацију констатовао да кандидаткиња Весна Антељ не испуњава услове за избор директора, а кандидат мр Драган Гачић испуњава и у складу са тим, на основу конкурсних услова, са кандидатом је обављен усмени разговор на седници УО која је одржана 22. августа 2014.

На основу претходно изнетог УО је једногласно донео одлуку да оснивачу ИАБ-а Скупштини града Београда предложи мр Драгана Гачића, садашњег в.д. директора ИАБ-а за директора Историјског архива Београда.