kosta pavlovic dnevnik korica
Из штампе је изашло ново издање Историјског архива Београда под називом Коста Ст. Павловић: ДНЕВНИК 1930–1932. које ће бити значајан историјски извор за истраживаче и ширу јавност. За овај период дневник Косте Павловића пружа прегршт информација о различитим догађајима, личностима и процесима: односима краља Александра са истакнутим појединцима у шестојануарском режиму, међусобним односима између бивших радикала, демократа и Петра Живковића, делатности грађанске, студентске и екстремистичке опозиције режиму и односу власти према њима  итд.
 
Легат Косте Ст. Павловића, који је његов син Стеван Павловић предао Историјском архиву Београда, садржи дневничке белешке које су настале у периодима од 1930. до 1934. и од 1944. до 1954. године. Због тога су врло корисне за истраживаче који се интересују за југословенску историју у међуратном периоду и Другом светском рату, али и животу и раду појединаца који су остали да живе у емиграцији и после 1945. године.