01У субору 26. септембра 2020. Историјски архив Београда обележава 75 година од оснивања.
 
Историјски архив Београда као један од најмодернијих архива у земљи, одиграо је значајну улогу у развоју архивске службе Србије. Иако нема ингеренције матичности, увек је по својој организацији, кадровима и пословима које је обављао представљао узор многим архивима. Надлежност Архива обухвата подручје Скупштине града Београда односно свих 17 градских општина.
 
Повод за настанак ове институције био je, пре свега, да се заштити и сачува изузетно значајна грађа Земунског магистрата, настала још у XVIII веку. Управо због тога, на предлог просветног одељења Извршног одбора народног одбора града Београда, на седници 26. септембра 1945. године, донета је Одлука да се оснује самостална установа «Градски архив», са задатком да прикупља оригиналне документе друштвене и приватне заоставштине чији је рад везан за развој Београда и Земуна. Од оснивања Архив је био у саставу Градске библиотеке, да би се 1947. године одвојио и наставио да делује као самостална институција. Од 1954. године налазио се у згради бивше Класне лутрије (угао Васине и Змај Јовине улице).
 
Садашњи назив Архив је добио Одлуком Градског већа и Извршног одбора града Београда на седници одржаној 24. јануара 1958. године.