ADS savetovanje Smederevo 2021На иницијативу Радне групе за заштиту архивске грађе ван архива при Архивистичком друштву Србије, Архивистичко друштво Србије и Историјски архив у Смедереву организовали су Саветовање представника свих архива у Србији, стручних лица која су ангажована у архивима на заштити архивске грађе ван архива (спољна служба).
Саветовање је одржано 17. децембра 2021. године у Регионалном центру за професионални развој запослених у Смедереву, а домаћин je био Историјски архив у Смедереву.
 
ADS Smederevo
Кључна тема Саветовања била је примена одредби Закона о архивској грађи и архивској делатности (Сл. гласник бр. 6/2020) и подзаконских аката донетих на основу овог Закона, а која су од значаја за заштиту архивске грађе ван архива и рад спољне службе.

На самом почетку представницима спољних служби архива у Србији обратиле су се Лела Павловић, председница АДС, др Јасмина Живковић, координатор Радне групе за заштиту архивске грађе ван архива при АДС-у,  др Татјана Кикић из Државног архива Србије, руководилац Службе за заштиту грађе ван Архива и Др Данијела Милошевић, директорка домаћина скупа Историјског архива у Смедереву.

Након упознавања  са досадашњим радом Радне групе за заштиту архивске грађе ван архива, донетим предлозима и закључцима, разматрани су проблеми са којима се суочавају колеге у заштити архивске грађе ван архива и дати конкретни предлози за измену и допуну Закона о архивској грађи и архивској делатности. Истакнута је потреба да се дође до усаглашавања и стандардизације рада на заштити архивске грађе ван архива у архивској мрежи Србије што је крајњи циљ ове иницијативе. 
 
Из Историјског архива Београда у раду Саветовању су учествовале  Јелена Николић, помоћник директора Сектора за заштиту архивске грађе и Јасмина Латиновић, виши архивист Службе за заштиту архивске грађе ван архива.