време настанка грађе:
1839-1944.
 
количина:
Грађа: 1862-1944; књиге: 1887-1946, 1970 књига;
Списи: 1862-1944, 3.762 кутије.
Књиге: 1887-1944, 104 књиге.

језик и писмо:
српски, у грађи се налазе и појединачна документа на немачком, мађарском и француском језику.
 
информативна средства:
Регистри, деловодии протоколи, матичне књиге, контролници особља, картотека службеничких досијеа ОГБ, картотека техничке документације (зидање, дозиђивање и адаптација општинских и приватних зграда), сумарни инвентар, аналитичка обрада записника одборских одлука и одлука Градског већа (1914-1940).