време настанка грађе:
1876

количина грађе:
око 6.000 фотографија

садржај грађе:
Састоји се од Опште збирке која садржи 2.079 фотографија личности, објеката и догађаја, 5 албума: управника града Београда, старог Београда, трга Славије, Америчке мисије и изградње БИГЗ-а, 167 стаклених плоча и дигитализоване фотографије од којих су појединачне у склопу збирке.
Дигитализоване фотографије злочина из Другог светског рата су издвојене као посебна тематска целина, као и Збирке фотографија радничког покрета, народнноослободилачког покрета и послератне изградње.

информативна средства:
аналитички инвентар у бази података по ISAD(g) стандарду
белешка о збирци
аналитика у картицама
пописи