време настанка грађе:
1751-1934

количина:
књиге: 1750-1921, 1.352 књиге
списи: 1749-1932, 2.323 кутије

информативна средства:
улазни инвентар, регеста, картотеке, аналитички инвентар

језик и писмо:
немачки (готица), хрватски, латински, мађарски, турски, грчки, хебрејски


Историјат фонда

Садржај фонда