Отварање: 19. април 2012.
Изложбу приредили: Бранка Бранковић, Олга Килибарда, Зоран Љ. Николић, Снежана Лазић
Дизајн: Ђурђија Боровњак
Електронска обрада: Јелена Николић, Владимир Мијатовић
Техничка подршка: Миодраг Гавриловић, Исидора Стојановић, Светлана Милић
Изложбу отворио: Горан Алексић, члан Градског већа града Београда

Изложба Тајне Новог Београда настала је на основу сарадње Архива са ауторима књига Тајна Новог Београда 1–2, Зораном Љ. Николићем и Мирком Радоњићем. Обиље разнородног фототечког материјала наметнуло је идеју за сарадњу овог типа, у намери да се јавности приближи и подробније прикаже настанак једне нове урбане целине каква је Нови Београд, са свим његовим променана које су га у развоју пратиле до данашњих дана.

На преко 200 фотографија и другој одабраној архивској грађи представљен је историјат Новог Београда од међуратног до савременог доба. На поставци се приказују и филмски снимци Београдског сајмишта из 1937. и 1938. године (снимци су у власништву Југословенске кинотеке).

Eкспанзија града на левој обали Саве започета је још у трећој деценији 20. века. Из мочварног земљишта изникло је насеље модерног типа – у периоду између два светска рата Нови Београд добио је аеродром европских размера, са комплетним редом летења а пред сам рат изграђен је и отворен поставкаСајам као престижан изложбени простор. 

Убрзану експанзију Новог Београда прекинуо је рат, а репрезентативни Сајам је постао злогласни логор. Рат је све поништио и од новонастале урбане структуре остале су рушевине. Визија савременог града поново је почелаII да се развија након рата. Кренуло се у поновно исушивање равнице и насипање земљишта које је припремано за савремена урбана решења. Коначно, заживела је перцепција савременог града и модерне архитектонске праксе. 
Експанзија започета 50-тих година 20. века прекинута је 60-тих година да би од 80-тих тај развој текао у континуитету. Нови Београд, познат као Град спаваоница, постао је модерна, урбана општина са административним, културним и привредним објектима.

Изложбеном поставком Тајне Новог Београда широј јавности откривају се вишеслојне представе о једном модерном граду, а онима који га „боље“ познају дате су нове смернице за нека будућа сагледавања и тумачења.