Из штампе су изашле две нове публикације.

Beograd u usponu rotatorМиливоје М: Костић, Београд у успону, је наставак приређивања грађе овог аутора.
 
Након Успона Београда из 1994. и 2000. године, приређивачи Мирјана Миленковић и Зорица Смиловић, обрадиле су нових 59 биографија знаменитих београдских привредника.
 
Публикација на 230 страна, осим изворног текста, који је приређен по свим принципима савремене историографије, садржи уводну студију на 25 страна, именски регистар, списак извора и литературе. Текстови су богато илустровани фотографијама, архитекторнским пројектима, новинским огласима и архивском грађом.
 
 
 
IAB KOCEV arhiv cuvar starih zanata rotatorПубликација Архив као чувар старих заната, аутора Бојана Коцева, на 130 страна говори о значају очувања вештине графичке дораде и књиговезачког заната у функцији савременог архива.
 
Читалац може да прати процес обликовања, урезивања књиге, да уочи разноликост материјала и богатство орнамената као и да у потпуности сагледа процесе рестаурације корица, начине шивањеа књига или израде архивске кутије. Сваки од ових процеса прате објашњења и мноштво фотографија и илустрација, насталих током ауторове праксе.