Издавач: Историјски архив Београда
За издавача: мр Драган Гачић
Главни и одговорни уредник: мр Драган Гачић
Приређивање, коментари и објашњења: Мирјана Миленковић, Зорица Смиловић
Сарадници: Грета Миличић, Исидора Стојановић Теодосић
Рецензенти: др Весна Алексић, др Саша Илић, др Соња Јерковић
Лектура: мр Наташа Николић
Ликовно-графичко решење: Зорица Смиловић
Тираж: 500
Штампа: Zlamen
 
Рукопис Миливоја М. Костића, трговца, извозника, индустријалца, новинара и публицисте, која је од аутора откупљена 1957/58. године чува се у Историјском архиву Београда (ИАБ). Током вишедеценијског бављења трговачком струком био је сведок уздизања српске трговине и претварања Београда из оријенталне чаршије у модеран, европски град. Такође је био у прилици и да се лично сретне са великим бројем представника привредног живота земље, са многима непосредно да сарађује, а са некима и приватно дружи. Како би њихове биографије сачувао од заборава за будућа поколења, саставио је ниску од 269 „медаљона” – поглавља, од којих свако приповеда „послове и дане трговаца, привредника и банкара” који су радили и стварали у Београду у другој половини 19. и првој половини 20. века и насловљено је име¬ном „главног јунака”.

Трећи том Костићевог рукописа чекао је да угледа светлост дана равно две деценије. Овом приликом издвојено је 59 биографија, од којих је настало 60 нових наслова. Текстови су дати у целости и оригиналу, без скраћивања, а интервенисало се у оним деловима где је било потребно појаснити најчешће име особе или неки детаљ. Приликом лекторисања текста задржан је Костићев архаичан начин изражавања, који је само усклађен са савременим правописним нормама српског језика. Слика о градитељским подухватима Костићевих „јунака” употпуњена је пројектном документацијом која се чува у оквиру ИАБ, фондa Општине града, Техничкa дирекцијa. Оригинална докумената и потписи привредника преузети су највећим делом из архивске грађе ИАБ и са понеког документа Архива Југославије, фонда Министарства трговине и индустрије. Публикација је богато илустрована, а веза између прошлих времена и садашњости остварена је преко старих фотографија привреника, радњи и фабрика у којима су пословали, кућа у којима су становали, а које се чувају у фондовима и збиркама ИАБ и Архива Народне банке Србије. Фотографије данашњег стања објеката начинили су приређивачи током истраживања на терену.
 
Приликом приређивања ове публикације коришћена је архивска грађа 21 фонда из три архива, преко 180 објављених радова, укључујући студије, монографије, споменице и јубиларне монографије, докторске тезе, чланке у научној и стручној периодици и зборницима радова, велики број публицистичких прилога, чланака, објава и огласа из 28 различи¬та наслова дневне и периодичне штампе, 24 интернет портала и подаци седам база података, као и бројне енциклопедијске одреднице.