Издавач: Историјски архив Београда
Аутори: Јелена Јовановић, Тијана Ковчић, Владимир Мијатовић, Јелена Николић
Сарадници: Слободан Мандић, Драгана Митрашиновић, Исидора Стојановић
Рецензент: др Милан Кољанин
Лектура: Весна Лекић
Припрема за штампу: Владимир Мијатовић
Дизајн корица: Александар Лазовић
Информатичка подршка: Срђан Орестијевић
Штампа: ЈП Службени гласник
Тираж: 500
 
Књига Логор Сајмиште – Жртве Јеврејског логора Земун представља по први пут на једном месту пописана имена јеврејских и ромских жртава овог логора идентификованих на основу грађе Историјског архива Београда и још једном подсећа на страшне злочине почињене према једном народу. Резултати истраживања су такође доступни и преко јавно доступне базе података на интернет презентацији пројекта Ескалација у Холокауст.