Издавач: Историјски архив Београда
Главни и одговорни уредник: мр Драган Гачић
Руководилац пројекта: Слободан Мандић
Координатор на пословима истраживања, одабира и обраде података: Олга Латинчић
Аутори: Јелена Јовановић, Тијана Ковчић, Олга Латинчић, Вељо Поповић, Исидора Стојановић
Сарадници: Вук Бабић, Горан Маринковић
Лектура: мр Наташа Николић
Прелом текста и припрема за штампу: Саша Бешевић
Дизајн корица: Зорица Нетај
Штампа: ЈП „Службени гласник“
Тираж: 500

 
Поводом обележавања јубилеја стогодишњице Првог светског рата, група архивиста Историјског архива Београда извршила је темељна истраживања у сврху пописа и увида у сва документа и архивску грађу која се чува у Архиву, а односи се на тему Првог светског рата. Резултати истраживања су доступни путем онлајн дигиталног тематског водича, који се сада појављује и у штампаном облику. Архивска грађа представљена у овој публикацији, класификована према фондовима и збиркама које се чувају у Историјском архиву Београда, представља извор првог реда за истраживаче, а подаци дају свеобухватну слику живота 1914–1918.