Монографије, збирке докумената

Дневник Наталије Аранђеловић, 1915–1918, Београд, 2018.

Развој туризма у Београду између два светска рата, Београд 2017.

Нежидер, аустроугарски логор за Србе 1914-1918, Београд, 2017.

Banjica Concentration Camp – Introduction to the Books of Evidence of Detainees, Београд, 2014.

Поменик жртвама Холокауста у Београду. Из архивске грађе Народног одбора I рејона града Београда, Београд 2014.

Компјутеризација и историографија 1995–2005, Београд 2008.


Изложбени каталози и водичи

Руска емиграција у Београду од 1920-их до 1950-их, каталог изложбе

Грбови Београда и београдских општина, Београд, 2019, каталог изложбе

Београд 1918. Ослобођење Београда у Првом светском рату, Београд 2018, каталог изложбе

Михаило Обреновић 1823 – 1868, 150 година од убиства кнеза, Београд 2018, каталог изложбе

Одликовања из легата Историјског архива Београда, Београд 2015, каталог изложбе

Ослобођење Београда - 70 година после,  кроз фондове и збирке Историјског архива Београда, Београд 2014, каталог изложбе

Београдски Јевреји - живот и Холокауст, Београд 2014, каталог изложбе.

Верски објекти у Београду. Пројекти и остварења у документима Историјског архива Београда, Београд 2013, каталог изложбе.

Векови Београда /IX – XX век/ (издато искључиво у електронском облику), Београд 2013, каталог изложбе.

Омладинске радне акције 1941–1981, Београд 2011, водич изложбе.

Сигнализам Мирољуба Тодоровића 1968–2008, Београд 2008, каталог изложбе.

Бомбардовања Београда у Другом светском рату, Београд, 1975, каталог изложбе.


Периодичне и остале публикације

Дигитализација Збирке црквених матичних књига, Београд, 2020.

Водич Историјског архива Београда, Београд 2013.

Билтен Историјског архива Београда бр.1, Београд 2012.


Зборници радова

Ескалација у Холокауст, Београд 2017.
*Зборник стручних радова представњених и прикупљених током конференција, семинара и радионица одржаних у оквиру међународног пројекта Ескалација у Холокауст